Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Dagcentrum voor complementaire zorg 'De Kust'Ongeneeslijk zieke mensen willen het liefst in hun vertrouwde omgeving verzorgd worden. Toch kan het hun leefwereld beperken en kunnen ze zich geïsoleerd voelen. Ook voor de mantelzorger is de zorg niet te onderschatten, zeker wannneer er bijvoorbeeld nog zorg voor kinderen is, wanneer de partner gaat uitwerken of zelf zorgbehoevend is.

Dagopvang kan zowel voor de patiënt zelf als voor de mantelzorger een welgekomen afwisseling betekenen. Het dagcentrum biedt haar gasten - zo heten de mensen die er verblijven - een daginvulling op maat aan afhankelijk van hun behoeften, hun leefritme en hun interesses. Een groep van begeleiders en vrijwilligers biedt verschillende activiteiten aan, gaande van relaxatie, comfortzorg tot culinaire en culturele activiteiten. Er is eveneens mogelijkheid tot gesprek. Gasten kunnen er in een aangename en huiselijke omgeving vertoeven en ontmoeten er lotgenoten.

Met haar specifieke zorg biedt het dagcentrum complementaire zorg een rustmoment voor de mantelzorger en verhoogt hiermee diens draagkracht. Het is daarnaast ook een plaats waar gasten en hun familie terecht kunnen voor informatie betreffende aanvullende hulpverlening.

Het dagcentrum is een initiatief van het Sociaal Huis Oostende in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende.

 

Praktisch
- Het dagcentrum is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17uur.
- Vervoer naar het dagcentrum is mogelijks mits een vergoeding.
- Kostprijs per dag: € 12, maaltijd inbegrepen

Hoe kunt u contact opnemen?
De patiënt of andere betrokkenen bij de zorg kunnen contact opnemen via de huisarts of behandelend geneesheer, het palliatief supportteam van het ziekenhuis of via de palliatieve thuiszorg.

Contactgegevens
Complementair Dagcentrum 'De Kust'
Pater Pirelaan 6
8400 Oostende
0497 97 23 12
dagcentrumdekust@sho.be

Coördinator: Mevr. Sandra Crevits
Artsen verbonden aan het dagcentrum: Dr. Frank Declercq en Dr. Sofie Masereel