Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wat kunt u van onze dienst verwachten?De patiënt zelf of iemand anders kan onze dienst contacteren. Omdat de huisarts een onmisbare schakel in de zorg is, vragen wij toestemming aan de huisarts om bij de patiënt op huisbezoek te gaan. Tijdens een eerste bezoek maakt de verpleegkundige palliatieve thuiszorg tijd om naar het verhaal van de patiënt en dat van zijn naasten te luisteren. De verpleegkundige heeft aandacht voor de vragen en zorgen van de patiënt en probeert in te schatten waar de patiënt nood aan heeft en hoe de palliatieve thuiszorg kan helpen.

Wat kunnen wij aanbieden?

  • Ondersteuning bij lichamelijke problemen: pijn en andere lichamelijke ongemakken worden nauwgezet opgevolgd  en bestreden. Technische ondersteuning bij het gebruik van een spuitaandrijver is mogelijk.
  • Ondersteuning bij psycho-sociale problemen en levensvragen: patiënt, familie en mantelzorgers worden beluisterend. Er is eveneens aandacht voor (jonge) kinderen. De verpleegkundige palliatieve zorg helpt bij het tijdig bespreekbaar maken van verlies en verliesverwerking bij patiënt en naasten.
  • Ondersteuning bij het bespreekbaar maken en uitklaren van vragen betreffende het levenseinde
  • Praktische ondersteuning: organisatie van thuiszorg en interdisciplinair overleg, aanvragen financiële tegemoetkomingen
  • Bijkomende ondersteuning door vrijwilligers in dienst van palliatieve thuiszorg
    Voor meer informatie over onze vrijwilligerswerking klikt u hier.