Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Netwerken Palliatieve Zorg Prov. Oost-Vlaanderen • Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw
  coördinator: Karina Pieters
  Rozenlaan 17 bus 2
  9111 Belsele
  tel. 03 776 29 97
  fax 03 776 40 81
  e-mail info@npzw.be
  website www.palliatieve.org
   
 • Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo vzw
  coördinator: Elfriede Maes
  Bilksken 36
  9920 Lovendegem (Vinderhoute)
  tel. 09 218 94 06
  fax 09 233 93 90
  e-mail npz.genteeklo@palliatieve.org
  website www.palliatieve.org
   
 • Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw
  coördinator: Ruth Raes
  Het leven Helpen vzw
  St.-Walburgastraat 9
  9700 Oudenaarde
  tel. 055 20 74 00
  fax 055 20 87 82
  e-mail info@hetlevenhelpen.be
  website www.palliatieve.org 
   
 • Netwerk Palliatieve Zorgen Aalst - Dendermonde - Ninove vzw
  coördinator Aalst: Luc De Waegeneer
  coördinator Dendermonde: Marleen Hoebeeck
  Gentsesteenweg 179
  9300 Aalst
  tel. 053 21 40 94
  fax 053 70 53 50
  e-mail info@npzadn.be 
  website www.palliatieve.org