Corona

Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Onze kantoren zijn gesloten. De verpleegkundigen blijven bereikbaar voor hulpverleners: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen.... We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wegvallen van remgeldDe huisarts kan voor zijn huisbezoeken aan de palliatieve patiënt gebruik maken van een speciaal RIZIV-nummer waardoor de patiënt geen remgeld meer moet betalen.

 

De thuisverpleegkundige kan een palliatief forfait aanrekenen voor zijn zorg. Dit is een bedrag dat alle verpleegkundige zorg dekt. De patiënt betaalt geen remgeld.

 

Wie het statuut van palliatieve patiënt heeft en thuis kinesitherapiebehandelingen krijgt, hoeft geen remgeld meer te betalen. De patiënt heeft recht op de volledige terugbetaling van de behandelingen als de kinesitherapeut maximum één verstrekking per dag verricht. Sinds 1 september 2007 is ook het remgeld weggevallen voor een tweede kinesitherapiezitting op dezelfde dag bij palliatieve thuispatiënten met een zware aandoening.