Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wegvallen van remgeldDe huisarts kan voor zijn huisbezoeken aan de palliatieve patiënt gebruik maken van een speciaal RIZIV-nummer waardoor de patiënt geen remgeld meer moet betalen.

 

De thuisverpleegkundige kan een palliatief forfait aanrekenen voor zijn zorg. Dit is een bedrag dat alle verpleegkundige zorg dekt. De patiënt betaalt geen remgeld.

 

Wie het statuut van palliatieve patiënt heeft en thuis kinesitherapiebehandelingen krijgt, hoeft geen remgeld meer te betalen. De patiënt heeft recht op de volledige terugbetaling van de behandelingen als de kinesitherapeut maximum één verstrekking per dag verricht. Sinds 1 september 2007 is ook het remgeld weggevallen voor een tweede kinesitherapiezitting op dezelfde dag bij palliatieve thuispatiënten met een zware aandoening.