Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Levenseinde Informatie forum (LEIF)Levenseinde Informatie Forum (LEIF)
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
website www.leif.be

voor particulieren:
tel. 078 15 11 55
e-mail leiflijn@skynet.be

voor artsen:
tel. 02 456 82 15
e-mail leifartsen@skynet.be

voor verpleegkundigen:
tel. 02 456 82 15
e-mail leifnurses@skynet.be