Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Een rugzakje vol troostHet is belangrijk dat kinderen en jongeren op een voor hen gepaste wijze kunnen afscheid nemen van een dierbare persoon. Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende ontwikkelde 'Een rugzakje vol troost' dat hen daarbij kan helpen. Het bevat creatief en ondersteunend materiaal en wordt samengesteld afhankelijk van de leeftijd en de interesse van het kind. 

U vindt hier uitleg over het rugzakje. Contacteer ons via info@palliatieve.be voor meer informatie.