Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wie zijn wij?De multidisciplinaire equipe van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende telt verschillende mensen die elk vanuit hun eigen expertise en opdracht bijdragen aan een zo goed mogeljke zorgverlening. 
- Waarnemend coördinator: Bart Vanoeteren
- Equipearts: Siegfried Provoost
- Verpleegkundigen palliatieve zorg:
    * Cindy Bostyn
    * Nadine Descamps
    * Jasmine Desot
    * Tania Depoorter
    * Olivier De Gheest
    * Marlies Van Der Meersche
    * Bart Vanoeteren
- Psycholoog: Karine Depuydt
- Secretariaatsmedewerkers:
    * Hildeke Van Damme
    * Hilde Vlaeminck

Daarnaast kan de organisatie rekenen op een groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij ondersteunen de verpleegkundigen in de begeleiding van patiënten. Sommigen nemen daarnaast ook nog administratieve en logistieke taken op zich.
.