Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wat is palliatieve thuiszorg?Patiënten willen vaak de laatste fase van hun leven thuis verblijven. Met goede ondersteuning van mantelzorgers, huisarts, thuisverpleegkundige en andere diensten is dit vaak mogelijk. Daarnaast kan de equipe van de palliatieve thuiszorg de patiënt en zijn bestaand netwerk ondersteunen. 

Klik hier voor meer informatie omtrent palliatieve thuiszorg.