Corona

Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Onze kantoren zijn gesloten. De verpleegkundigen blijven bereikbaar voor hulpverleners: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen.... We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wat is palliatieve thuiszorg?Patiënten willen vaak de laatste fase van hun leven thuis verblijven. Met goede ondersteuning van mantelzorgers, huisarts, thuisverpleegkundige en andere diensten is dit vaak mogelijk. Daarnaast kan de equipe van de palliatieve thuiszorg de patiënt en zijn bestaand netwerk ondersteunen. 

Klik hier voor meer informatie omtrent palliatieve thuiszorg.