Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Kom op tegen KankerKom op tegen Kanker
Koningsstraat 217 B
1210 Brussel
tel. 02 227 69 69

Email: info@komoptegenkanker.be 

Website: www.komoptegenkanker.be

contactpersoon voor West-Vlaanderen:
Stephanie Decoene

Email: stephanie.decoene@komoptegenkanker.be

Telefoonnummer: +32474907192