Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Waarvoor staat palliatieve thuiszorg Westhoek-Oostende?Uit onderzoek blijkt dat de meeste patiënten de laatste fase van hun leven thuis willen doorbrengen, samen met hun familie in hun vertrouwde omgeving. Kwaliteitsvol en menswaardig leven staat centraal. De palliatieve thuiszorg wil de patiënt, mantelzorgers en betrokken hulpverleners hierbij ondersteunen.  Elke verpleegkundige heeft een specifieke bekwaamheid en ervaring wat palliatieve zorg betreft en heeft oog voor het algemeen comfort van de patiënt.

Het team van de palliatieve thuiszorg neemt de taken van andere zorgverleners niet over maar biedt aanvullende zorg. In overleg met de huisarts en de thuisverpleegkundige probeert de verpleegkundige palliatieve zorg pijn of andere ongemakken te verhelpen. Er is eveneens aandacht voor de levensvragen en de zorgen van de patiënt. Ook mantelzorgers en familie vinden bij de medewerker van palliatieve thuiszorg een luisterend oor. Daarnaast ondersteunt de verpleegkundige palliatieve zorg de andere betrokken hulpverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, thuiszorg, ...).

De ondersteuning van de thuiszorgequipe is gratis. De contacten verlopen discreet en de privacy is gewaarborgd. 
Toestemming van de huisarts is noodzakelijk om een begeleiding op te starten

De palliatieve thuiszorg heeft een samenwerkingsverband met het netwerk palliatieve zorg uit de regio.

Voor meer informatie betreffende de wettelijke omkadering van de palliatieve thuiszorg zie KB 13 oktober 1998
(BS 04.11.1998)