Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Voordrachten voor socioculturele organisatiesWat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor wie het sterven binnen afzienbare tijd verwacht wordt. De zorgverlening is niet gericht op de genezing van de zieke, maar op het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de laatste levensfase. Het is een zorgverlening die naast de aandacht voor de lichamelijke klachten, ook veel aandacht schenkt aan de psychische, sociale en spirituele noden van de zieke. Er is aandacht voor de bekommernissen van de familie, deze krijgt ondersteuning wanneer zij daar nood aan heeft. Palliatieve zorg is er voor iedereen: thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis. In de voordracht komen de verschillende mogelijkheden aan bod.      

 

Beslissingen rond het levenseinde

Mijn vrouw heeft veel afgezien toen ze stierf aan terminale kanker. Hoe kan ik dat vermijden? Ik wil niet in het ziekenhuis maar thuis sterven. Kan dat eigenlijk wel? Op wie kan ik allemaal een beroep doen?
Mijn arts stelt voor om toch nog die ene zware behandeling te ondergaan. Ik zie dat eerlijk gezegd niet meer zitten… En nu?
Euthanasie, wat is dat precies? Wie moet ik hiervan op de hoogte brengen?

Stilstaan bij het eigen levenseinde roept bij mensen heel wat vragen op en maakt hen soms bang en onzeker. Welke mogelijkheden bestaan er en wie is daar allemaal bij betrokken? Het is confronterend om hierover te praten, zelfs als je nog in goede gezondheid verkeert. En toch, mensen voelen zich vaak gerustgesteld als ze dit delicate onderwerp met hun arts en belangrijke anderen kunnen bespreken.
Een medewerker van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende loodst u door het landschap van palliatieve zorg, de wet op de patiëntenrechten en de euthanasiewet. Op die manier krijgen we duidelijke informatie over de verschillende beslissingsmogelijkheden en kunnen we misverstanden en onnodig lijden vermijden.

 

Rouwmythes ontsluierd

‘Je komt er wel overheen. Je moet de overledene loslaten.’ Iemand die een geliefd persoon door de dood verliest, wordt vaak geconfronteerd met dergelijke uitspraken. Deze – goed bedoelde -  woorden tonen aan hoe mensen denken over omgaan met verlies en rouw. Toch ervaart de rouwende deze uitspraken niet altijd als steunend. Hoe komt dit?
In deze voordracht ontsluieren we enkele hardnekkige rouwmythes. Hoe beïnvloeden die ons denken over rouw en ons contact met rouwenden? We gaan samen op zoek naar een nieuwe kijk op rouw en staan stil bij enkele praktische tips over hoe we rouwenden beter kunnen benaderen en begrijpen.